Podpira nas MOL

Untitled-8

Kot socialno podjetje iščemo druge vire kot zgolj tržne, zato smo hvaležni MOLu za podporo naših programov: Kdo sem?, Zmorem, zmoreva več, zmoremo vse, Skupaj do cilja ter Labirint čutenj v letu 2020.

Program finančno podpira Mestna občina Ljubljana – Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *