cof

Ugotovili smo, da je še potrebe po izvajanju delavnic, tako smo se odločili, da ob četrtkih naredimo eno delavnico za mlajše, drugo za starejše, ki jim pomaga pri razvojnih izzivih.

HOP, SKOK, PIŠEM, ki bo potekal ob četrtkih od 15.30-16.30 v naših prostorih na Tbilisijski 83a v Ljubljani. Novo skupino začenjamo v četrtek,  28.11.2019, lahko pa se priključite tudi naknadno. Skupina je primerna za predšolske otroke in otroke 1. triade OŠ.

OPIS: Otroci skozi gibalne igre, vaje za prstno motoriko, vaje za moč in ustvarjalne dejavnosti  ob uporabi vseh čutil in celega telesa razvijajo svoje grobo-, fino-  in grafo-motorične spretnosti. Ob tem se družijo in med seboj spoznavajo, razvijajo razumevanje za drugačnost in krepijo svojo samozavest in samopodobo.
_____________________________________________________________________________


ZMOREM, ZMOREVA VEČ, ZMOREMO VSE, pa bomo izvajali ob četrtkih od 17.00-18.00 prav tako v naših prostorih. Skupina začne v četrtek 28.11.2019. V skupino se lahko vključijo otroci 8-12 let (oz. po predhodnem dogovoru)

OPIS: Dandanes je že znano, da so socialne spretnosti bistvene za uspešno in zadovoljno življenje posameznika, saj mu omogočajo zdrave odnose, ki pa so bistveni ne samo za dolžino ter kakovost življenja, marveč tudi za samo blagostanje. Tako bomo na srečanjih ozaveščali pomen sodelovanja preko praktičnih nalog, na ta način bomo spoznali svoje omejitve, svoje močne točke in tako bolje uresničili samega sebe. 

Prijave zbiramo na delavnice@izrodavrod.si ali na 051 662 666, kjer smo vam na voljo tudi za vsa vaša vprašanja.
V želji, da z našim delom prispevamo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *