Ali je psihosocialna pomoč res potrebna v družbi?

Psihoterapija – roka pomoči – z družbeno podporo

prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec

Kot zdravnica in medicinska humanistka se v sodobnem času veliko srečujem z mlajšimi, ki so drugačni, kot so bile generacije pred njimi. Sodoben način življenja, predvsem uporaba medmrežja ljudi vse bolj odtujuje. Milenijske generacije, ki so se že rodile v internetno visoko razviti tehnološki družbi, funkcionirajo drugače. Oddaljevanje od človeka, razosebljanje in pomanjkanje čuta za sočloveka so najopaznejše razlike. V težjih oblikah se pojavljajo celo socialne fobije. Zato prihaja v družbi tudi do vse slabše komunikacije, pomanjkanje čuta za sočloveka in njegove notranje stiske. 

Kadar prebudimo stik s čustvi pogosto pride do burnih reakcij.

Človekovo zdravje predstavljajo telesna, duševna in duhovna izpolnjenost. Človeka je torej treba podpirati na vseh teh treh področjih. Tak celostni pristop zagotavlja poleg psihofizičnega zdravja tudi osebno zadovoljstvo in notranjo umirjenost. In ravno duševnega in duhovnega pristopa zelo primanjkuje! Zato tudi v psihoterapevtsko obravnavo prihaja vse več ljudi, tudi mladih, celo otrok. Zimski tabor z otroki, starimi 6-10 let, je pokazal, kakšne primanjkljaje imajo ti otroci in koliko dobrega se jim da na usmerjen način ponuditi! Med drugim je tukaj tudi komplementarna plat morebitne pomanjkljive domače vzgoje in neredko nemoči staršev, da bi bolj samozavestno pristopali k vzgoji lastnih otrok.

Izpihni svojo jezo.

Spreminjajoči se svet kaže, da se nezadovoljstvo reflektira na najrazličnejših področjih: zato se tudi odpirajo novi študiji, ki dopolnjujejo manjkajoče. Ravno študij Zakonske in družinske psihoterapije pri ljubljanski Teološki fakulteti je delujočim v zavodu dal veliko znanja, ki pa ga v praksi mnogoplastno dopolnjuje. Praksa je pač nad vso teorijo! Verjamem, da spoznanja, kako ljudi pripeljati do osebnega zadovoljstva in duhovne umirjenosti predstavljajo tudi argument za gmotno podporo novim zdravstvenim programom, predvsem psihoterapiji. Notranje umirjen človek je za družbo neprecenljiv, saj ji lahko prinaša tudi materialno blaginjo, sebi in svojemu okolju pa harmonično življenje oz. sožitje. Psihoterapija v slovenskem prostoru za zdaj ni v zadostni meri finančno podprta. Družba sedanjega časa pa zelo potrebuje tesnejše povezovanje medicine in psihologije in sprejemanje tega v zakonske predpise in redno financiranje.

Zakuri svoj strah.
Vaje čuječnosti krepijo stik s samim seboj.