POČITNIŠKO VARSTVO

cof

V okviru programa POČITNICE ZA DUŠO IN TELO bodo pri nas lahko učenci (6-12 let) preživljali svoje počitniške dni in sicer v tednih:

  29. 6. – 3. 7.
6. 7. – 10. 7.
20. 7. – 24. 7.
27. 7. – 31. 7.
17. 8. – 21. 8.
24. 8. – 28. 8.
PRIJAVE SPREJEMAMO OD 2.6. OD 7.00 DALJE.
Organizirano varstvo poteka v času med 7.00-16.00 na sedežu zavoda Tbilisijska c. 83 a, Ljubljana.

 

Program spodbuja otroke, da preko različnih športnih in ustvarjalnih aktivnosti krepijo svojo dušo in telo – razvijajo medosebne veščine in preko njih spoznavajo svoje zmožnosti in omejitve. Povezovanje z ostalimi otroki preko različnih strokovnih vaj bo otrokom omogočilo, da krepijo samopodobo, samozavedanje, sposobnost čustvenega izražanja in izboljšujejo čustveno regulacijo. Ob tem pa ne bomo pozabili na telo, ki je naše osnovno “orodje”. Z različčnimi igrami, vajami, športnimi aktivnostmi bomo poskrbeli za vsakodnevno načrtno vadbo in ustvarjalno gibanje.
Poudarek počiniškega varstva je na povezovanju otrok in njihovi rasti, zato jim želimo približati njihov notranji svet in omogočiti prepoznavanje lastnega odzivanja nanj ter razvijati zmožnosti regulacije preko (terapevtskih) zgodb, refleksije na le-te, iger, ki bodo povezane z danimi zgodbami ter ustvarjanjem – ekspresivnimi tehnikami, ki mnogim omogočijo globlji izraz, hkrati pa so že same po sebi lahko blagodejne, pa najsi gre za razvojne izzive, vzgojne zaplete ali čustvene stiske.

IN KAJ BOMO POČELI?

Poleg PROSTE IGRE in USTVARJANJA bo veliko zanimivih dejavnosti kot so

ORIENTACIJSKI POHOD,

OBISK GOZDNE SOBE POBEGA,

OBISK VETERINARSKE KLINIKE,

IGRANJE TENISA,

ISKANJE ZAKLADA,

RAZISKOVANJE POKLICEV IN RAZMIŠLJANJE O PRIHODNOSTI

IN ŠE …

KAJ MORAM ŠE VEDETI?

Starši za počitniško varstvo otroka z bivališčem v MOL prispevajo 25 €/teden. preostanek vrednosti varstva sofinancirata ZZ Iz roda v rod in MOL. V ceno je vključeno strokovno vodstvo (pedagogi s strokovnim znanjem s področja razvojne psihologije, družinskih in zakonskih odnosov), ves material, vstopnice in prehrana (vsak dan otroci dobijo zajtrk, sadno malico, kosilo in popoldansko malico ter napitke). Za otroke, ki se ne uspejo prijaviti na sofinanciran program in za otroke iz drugih občin je prispevek staršev 105-125 €/teden. (odvisno od št. prijavljenih)

Pričakujemo te zjutraj (najkasneje do 8.30, zajtrk pa je ob 7.30). S seboj prinesi majhen nahrbtnik z vodo, rezervnimi oblačili, sprejem za zaščito pred komarji in klopi, zaščitno kremo pred soncem, čepico ali klobučkom in šolskimi copati.

PRIJAVE POTEKAJO IZKLJUČNO PREKO SPLETNE STRANI, UPOŠTEVA SE VRSTNI RED PRIJAV. OBRAZEC BO OBJAVLJEN OB DATUMU IN URI, KI GA DOLOČI MOL (2. 6. 2020 ob 7.00)

V varstvo v vsak termin sprejmemo 22 otrok, od tega 2 otroka brezplačno iz socialno ogroženih družin.

Dodatne informacije na tel: 051 662 666 ali po e-pošti: matej.jakob.slavec@izrodavrod.si

Poleg subvencioniranega varstva v varstvo sprejemamo tudi otroke iz MOL in iz drugih občin po enotni ceni 105 eur/otroka/teden. Posamezen termin bo izveden, če bo prijavljenih vsaj 9 otrok.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa (urnika, dejavnosti …)

Hišni red: vhodna vrata

Spoštovani starši, lepo pozdravljeni! Da bi kar najbolj zmanjšali tveganje za prenos okužbe sledimo navodilom NIJZ. Naprošamo, da o higienskih priporočilih spregovorite z otroki tudi doma.

Otroka pospremite do glavnih vrat zavoda, pozvonite na domofon Iz roda v rod in v primernih razdaljah (1,5-2 m), v kolikor je več čakajočih, počakajte na uslužbenca. Ob vstopu v prostor, obesi oblačilo na stojalo se preobuje v copate ter odide v prvo nadstropje. Vstopi v svojo skupino in odloži nahrbtnik  na določeno mesto in si razkuži roke.Prvi dan ga spremlja uslužbenec. Ob odhodu, vzame nahrbtnik, se v veži preobuje in vzame copte in vrhnje oblačilo. 

·         Otrokove osebne stvari (igrače, hrana, tablice ipd. pustite doma). Vedno naj ima s seboj razkužilo, masko (v primeru, če bi se pokazali znaki okužbe oz. v kolikor izvajalec dejavnosti to zahteva), steklenico za vodo ter rezervno oblačilo.

·         S seboj prinesete dodatno še stvari, ki so naročene za tisti dan, za določeno dejavnost, ki se bo izvajala.

·         Uporaba mobitelov in drugih elektronskih naprav ni dovoljena. Če jih otrok kljub temu prinese v nahrbtniku, za njih izvajalec počitniškega varstva ne odgovarja.

Splošna navodila: Udeleženci počitniškega varstva morajo biti zdravi – brez znakov okužbe dihal in vročine. V nasprotnem otroka izoliramo in pokličemo starše, ki ga morajo, v najkrajšem možnem času, odpeljati k zdravniku.

·         Upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.

·         V kopalnici uporabljamo papirnate brisače za brisanje rok.

·         Ne dotikamo se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.

·         Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, če nista dostopna z razkužilom.

·         Upoštevanje medosebne razdalje, 1,5 – 2 metra.

·         Če je mogoče, ne uporabljamo javnega prevoza.

·         V zavod naj vstopajo samo otroci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in naj upoštevajo vse potrebne ukrepe.

·         Uporaba mask v zaprtih prostorih po presoji.

Časovnica programa:

7.00-7.30 vse tedne

jutranje
zbiranje

družabne igre

prosta igra

lokacija

 

7.30-8.00

zajtrk

 

po izbiri

notri

8.00-8.30

krog
prijateljstva

predstavitev – mreža odnosov pravila in urnik

deljenje vsebin

 

8.30-9.00

 

Terapevtska zgodba: jabolko, ježek in miška
(sočutje, prijateljstvo, empatija)

   

9.00-10.00

povezovalne dejavnosti

zamenjaj prostor
razporejanje po vrvi
obroč po telesu
smuči
prelivanje žogice skozi tulce
padalo in žogice

skupinsko delo

 

10.00

malica

     

11.00-12.30

povezovalne dejavnosti

kuhanje napoja
skupinska naravna mandala

igre sodelovanja

Travnik na lokaciji Koperska 92

13.00-13.30

kosilo

   

Gostilna in pizzerija Čiro

13.30-14.00

pravljica po
kosilu

Malo drugačen pingvin

 

notri

14.00-14.30

skupinsko
ustvarjanje

narišejo svojo roko, na vsak delček
mozaika svojo posebnost – sonce iz rok

skupno delo

 

14.30-15.00

refleksija

otroci pripovedujejo o tem, kaj jim je bilo všeč,
kaj jim ni bilo všeč, kaj so novega spoznali …

pogovorni krog

 

15.00-16.00

popoldanska malica,  
varstvo

družabne igre za povezovanje, izražanje preko
ustvarjanja

prosta igra

TOREK

       

7.00-7.30 vse tedne

jutranje
zbiranje

družabne igre

prosta igra

 

7.30-8.00

zajtrk

   

notri

8.00-8.30

krog
prijateljstva

deljenje osebne lastnosti v povezavi z živaljo

deljenje vsebin

 

8.30-9.00

uvod v
program

Terapevtska zgodba Še malo pa bo  VIDRAČ

 (trud)

frontalno podajanje,
vzpostavite pogovora
o zgodbi

 

9.00-10.00

športne
aktivnosti

športne igre na teniškem igrišču

športne igre v eni skupini,
nastop v drugi skupini

Bonifacija

10.00

malica

     

11.00-12.30

pokaži svoj talent

POKAŽI SVOJ
TALENT (grajenje samopodobe na zunanji potrditvi
o lastnih sposobnosti) obujanje občutka na začetku,
napor, vaja, rezultat in zadovoljstvo

   

13.00-13.30

kosilo

     

Gostilna in pizzerija Čiro

13.30-14.00

pravljica po
kosilu

Gluha žaba

 

notri

14.00-14.30

popoldanske aktivnosti – predaj svoj talent

Kako sem razvil svoj talent (koraki – stopničke)

delo v parih ali skupinah z
namenom povezovanja

 

14.30-15.00

zaključek dneva – refleksija

Refleksija: kaj je / ni bilo v redu

   

15.00-16.00

popoldanska malica,
varstvo

družabne igre za
povezovanje, izražanje preko
ustvarjanja

prosta igra

SREDA

       

7.00-7.30

jutranje zbiranje

družabne igre

prosta igra

 

7.30-8.00

zajtrk

deljenje hrane

   

8.00-8.30

krog prijateljstva

uvodna dejavnost

(MOJA NAPAKA, OBČUTKI
OB TEM)

česa se poleti najbolj veselijo

 

8.30-900

uvod v program

Terapevtska zgodba

PRAZEN LONEC
Daj vse od sebe

(napake, spodrsljaji, zaupanje)

pripovedovanje zgodbe,
raziskovanje njihovega
pogleda na zgodbo

 

9.00-11.00

dopoldanski program

posaditi tisto, kar mi še manjka
Kaj bi rad pri sebi razvil, krepil?

 

notri

10.00

malica

     

11.00-12.30

dopoldanski program 2

Foto – orientacijski pohod

(pot spominov in tovarištva):
napake, se izgubijo …

spodbuda in izdelava načrta,
kako bomo razvili dane
lastnosti

Murgle

12.30-13.00

kosilo

pizza piknik

 

park PST

13.15-14.00

pop dejavnost

obisk veterinarske klinike

   

14.30-15.00

zaključek dneva – refleksija

kaj je / ni bilo v redu

   

15.00 -16.00

popoldanska malica,  varstvo

družabne igre za povezovanje, izražanje preko
ustvarjanja

prosta igra

 

ČETRTEK

       

7.00-7.30

jutranje zbiranje

prosta igra

družabne igre

 

7.30-8.00

zajtrk

deljenje hrane

   

8.00-8.30

krog prijateljstva

 

deljenje vsebin

 

8.30-900

uvod v program

Kamišibaj:
JANKO IN METKA: NEGOTOVOST, STRAH,
TESNOBA, ZAUPANJE

frontalno podajanje znanja,
vzpostavitev pogovora na
temo zgodbe

 

9.00-11.00

dopoldanski program

POHOD DO ESCAPE

sodelovalne aktivnosti

 

10.00

malica

sadje

   

10.30-12.00

dopoldanski program 2

obisk gozdnega escape rooma

sodelovalne aktivnosti

 

12.00-13.00

 

Pohod nazaj

   

13.00-13.30

Kosilo

Gostilna in pizzerija Čiro

13.30-14.00

pravljica po kosilu

Žaba, ki je padla v smetano

   

14.00-14.30

popoldanske aktivnosti –

Kaj bi rad, da mi uspe in me je strah-
naravni mobili,
potrebno je ravnovesje vseh občutkov –
vsi so v funkciji

   

14.30-15.00

zaključek dneva – refleksija

kaj je / ni bilo dobro

ustvarjanje

 

15.00-16.00

popoldanska malica,  varstvo

 

prosta igra

 

PETEK

       

7.00-7.30

jutranje zbiranje

družabne igre, ustvarjanje

prosta igra

 

7.30-8.00

zajtrk

deljenje hrane

   

8.00-8.30

krog prijateljstva

na kaj si ponosen pri sebi

deljenje vsebin

 

8.30-9.00

uvod v program

MAVRIČNA RIBICA:

ponos, hvaležnost

raziskovanje, kako so
udeleženci zaznali zgodbo

 

9.00-10.00

plakat

komu daš svojo lusko

(skupinski plakat)

igre sodelovanja

 

10.00

malica

     

11.00-12.30

zabava

vodne igre

naloge sodelovanja

tenis igrišče

13.00-13.30

kosilo

     

Gostilna in pizzerija Čiro

13.30-14.00

 

Moj zid ponosa

(nanj tudi
vzgojitelj vsakemu nekaj
napiše

v krogu

notri

14.00-14.30

zaključek dneva – refleksija

kako so se imeli ta teden

   

14.30-15.00

   

izdelava zapestnic, perlice, igre

 

15.00-16.00

popoldanska malica varstvo

prosta igra

družabne igre, ustvarjanje

 

Jedilnik dnevno varstvo, kosilo lahko variira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *