ZA OTROKE

“Otroci potrebujejo ljubezen, še posebno takrat, ko je ne zaslužijo”

– Harold S. Hulbert

Kdaj otrok potrebuje pomoč?

Zgodi se, da se otroci znajdejo v stiski. To pokažejo na različne načine. Spremeni se njihovo vedenje, postanejo pretirano jokavi, zaprti, agresivni, težko si poiščejo družbo … Vsak na svoj način sporoča, da potrebuje pomoč, podporo.

In katera oblika pomoči je najboljša?

Pravega odgovora ni, tako kot so različni otroci, so različni tudi pristopi. Mi jih ponujamo nekaj, lahko izberete sami ali pa se posvetujte s strokovnjakom.

                                                          Tabor za otroke

ŽIVLJENJE JE ČAROBNI GOZD

Datum:                  31. 7. – 5. 8.  2022

Kje:                          Posestvo Pot,

                  ekološko usmerjena kmetija z                                                             dodano vrednostjo,                                                                Tisovec 12, 1313 Struge

Za koga:           osnovnošolski otroci

Kako:                        spanje v šotorih

Vodilo naših dni (in življenja vnaprej .)):

Vsak dan

 • naredi eno zabavno stvar
 • naredi eno koristno stvar
 • naredi eno lepo stvar
 • naredi nekaj za poenostavitev ali olajšanje
 • naredi nekaj za svojo dušo
 • naredi eno stvar za veselj edrugega
 • naredi eno dobro stvar za svoje zdravje
 • naredi eno refleksijo
 • bodi hvaležen vsaj za eno stvar ta dan

Konkretne dejavnosti:

 • Učenje odgovornosti in razvijanje empatije skozi skrb za živali
 • Razvijanje delovnih navad skozi pomoč pri delu na kmetiji
 • Razvijanje samostojnosti ob pripravi hrane in skrbi za tabor
 • Ustvarjanje pravljičnega gozda
 • Raziskovanja, potepanja, prosti čas, igra in kopanje v bazenu
 •                                       Cilji:

Cilji so postavljeni individualno za vsakega otroka posebej, vendar nas skupina in skupinska dinamika pri tem podpira in omogoča doseganje le-teh.

Pomembno:

Pred začetkom tabora s starši opravimo pogovor, kjer se pogovorimo o izzivih otroka in željenih ciljih.

 

Cena: 

305 €/otroka vključuje bivanje na kmetiji, polno prehrano s rpigrizki in pijačo, organizacijo in terapevtsko vodenje, ustvarjalni material. Cena za drugega otroka iz iste družine je 275 €. Plačate lahko v treh obrokih (junij, julij, avgust).Info:

na tel 08 200 60 65, 051 662 666 ali na e-mail marijana.tepina@otokpeska.si

Prijave na:

infoizrodavrod@gmail.com

Še nekaj foto utrinkov:

 

 

 

 

] 

 

Šola za življenje (za otroke 1. in 2. triade)

Program je ključna dopolnitev šolskemu delu, še posebej dragocena za vse, ki se šolajo na domu.

Bistvo Šole za življenje je, da se otroci srečajo v stalni skupini, kjer se razvije skupinska dinamika, ki otrokom omogoča razvijanje socialnih spretnosti, spoznavanje pomena sodelovanja ter prepoznavanje svojih močnih in šibkih področji razvoja (kar lahko samo-prepoznavajo samo v skupini). Šola se odvija na ekološko, samo-oskrbno naravnani kmetiji, to pa omogoča otrokom, da poleg osnovnega cilja dosegajo še številne druge pomembne cilje za samostojno, odgovorno in zadovoljno življenje. Zastavljeni cilji so:

  1. Socializacija (razvijanje socialnih spretnosti in komunikacijskih veščin)
  2. Čustvena pismenosti in sposobnost regulacije (tudi čuječnost)
  3. Sodelovanje
  4. Samostojnost in odgovornost (primerna razvojni stopnji otroka)
  5. Spoznavanje in ozaveščanje pomena slediti naravi in ritmom
  6. Skrb za okolje in ekologijo
  7. Razvijanje čuta za estetiko
  8. Utrjevanje učne snovi skozi prakso oz. življenje in na drugačen način
  9. Spoznavanje raziskovalnih metod
  10. Razvijanje ustvarjalnosti in domišljije

Vse cilje se dosega procesno skozi različne dejavnosti, ki so nanizane skozi dan, različne sezone, vremenske razmere in trenutne situacije oz. okoliščine in sicer:

  • Razvijanje delovnih navad v gospodinjstvu in širše (priprava hrane, skrb za posodo, skrb za perilo, čiščenje, skrb za okolico …)
  • Kmečka opravila (delo na vrtu, skrb za živali, spoznavanje zelišč in njihova predelava, predelava živil …)
  • Ustvarjalne dejavnosti (likovna, glasbena, tehniška …)
  • Razvijanje ročnih spretnosti (uporaba orodja, delo z lesom, ročna dela …)
  • Razvijanje senzornih sposobnosti preko različnih vaj in tehnik
  • Spoznavanje in prakticiranje tehnik samoregulacije in pomiritve
  • Gibanje in prosta igra

Šola bo potekala 2x tedensko predvidoma od 9.00-17.00 in bo vključevala dva obroka ter vmesne zdrave prigrizke in pijačo. 

Informacije in prijave na tel 08 200 60 65 ali po e-mailu: infoizrodavrod@gmail.com.

PRIJAVE ŽE POTEKAJO …

Dnevno varstvo za vse, ki bi si to želeli ali potrebovali , bo v poletnem času potekalo v mesecu juliju in avgustu na kmetiji Posestvo Pot, Tisovec 12, Struge. Gotovo bo to nepozabno doživetje za vsakega otroka, saj pristen stik z naravo, živalmi in svoboda gibanja navduši vsakega otroka.

Več informacij  lahko dobite na tel 08/ 200 60 65.

Razvojne delavnice so namenjene otrokom različnih starosti kot podpora otrokovemu razvoju. Hkrati pa nudijo aktivno preživljanje prostega časav v skupini otrok, kjer poleg osnovnega cilja otrok razvija še socialne spretnosti in širi svojo podporno socialno mrežo. Delavnice potekajo enkrat tedensko v manjših, starostno prilagojenih skupinah.

Pri nas se redno izvajajo programi:

*Zmorem, zmoreva več, zmoremo vse

Dandanes je že znano, da so socialne spretnosti bistvene za uspešno in zadovoljno življenje posameznika, saj mu omogočajo zdrave odnose, ki pa so bistveni ne samo za dolžino ter kakovost življenja, marveč tudi za samo blagostanje. Tako bomo na srečanjih ozaveščali pomen sodelovanja preko praktičnih nalog, na ta način bomo spoznali svoje omejitve, svoje močne točke in tako bolje uresničili samega sebe.

* Pravljična joga za boljše odnose

Namenjena je otrokom med 5. in 10 letom, ki si želijo razgibane dejavnosti. Na uri ob skrbno pripravljeni pravljici otroci spoznavajo tehnike sproščanja,  jogijske položaje, dihalne tehnike, ob tem pa se učijo čustvene regulacije, razvijajo čuječnost, poglabljajo empatijo in razvijajo skrben in odgovoren odnos do sebe, drugih, živali in okolja.

* Gledališče mi pomaga

Otroci lahko svoje stiske predelajo na različne načine. Ena od zelo učinkovitih je tudi igra vlog. Da bi se otroci lažje vživeli v različne karakterje in njim značilne lastnosti, so jim na voljo različni kostumi, rekviziti in lutke. Ob podpori in vodstvu strokovno usposobljenih voditeljev otroci raziskujejo različne poglede na določene, za njih težavne situacije, iščejo rešitve, razvijajo strategije in predelujejo svojo stisko. Ob tem pa nastajajo cele predstave, ki otrokom pomagajo pri razvijanju samozavesti in premagovanju strahu pred javnim nastopanjem.

* Hop, skok, pišem!

Otroci skozi gibalne igre, vaje za prstno motoriko, vaje za moč in ustvarjalne dejavnosti  ob uporabi vseh čutil in celega telesa razvijajo svoje grobo-, fino-  in grafo-motorične spretnosti. Veliko pozornosti pa je skozi vaje in igro namenjenih tudi razvijanju in izboljšanju pozornosti in koncentracije. Ob tem se otroci družijo in med seboj spoznavajo, razvijajo razumevanje za drugačnost in krepijo svojo samozavest in samopodobo.

* Sem nadarjen, ne udarjen

Otroci, ki so na določenih področjih posebej uspešni, talentirani, se pogosto srečajo z nerazumevanjem vrstnikov, z občutkom, da nikamor ne spadajo, ki je pogosto povezano z osamljenostjo, včasih celo z nizko samopodobo in ne-samozavestjo. Delavnice so namenjene prav takim otrokom, z namenom, da spoznajo svoja močna in šibka področja in razvijajo strategije za soočanje z izzivi.

Igralna terapija je namenjena predvsem otrokom, lahko pa veliko pripomore tudi staršem, predvsem pri zavedanju, kako dragocena je igra, tako za povezovanje z otrokom kot za prepoznavanje in razreševanje težav, stisk, ki jih otrok doživlja in ne nazadnje kot podpora vsestranskemu otrokovemu razvoju. Primerna je za otroke starejše od 2-2,5 let, še posebej uporabna pa pri otrocih, ki težje navezujejo stik in težje izražajo svoje počutje, doživljanje. Vse to pa lahko preigrajo, se izrazijo skozi igro. V pomoč pri tem so jim različna sredstva/igrače, ki jih v grobem delimo na: negovalne, agresivne in kreativne.

Igralna terapija lahko pomaga otrokom, ki so doživeli travmo, zlorabo ali pa se samo težje soočajo z izzivi in pričakovanji staršev, okolja, vrstnikov in podobno. Stisko lahko otrok doživlja ob kakšni svoji fizični ali psihični posebnosti, bolezni, zaradi socialnih razmer, slabše učne uspešnosti ipd. Stiska pa se pogosto izrazi navzven skozi čustvene in vedenjske težave, ki so pogosto samo klic po pomoči.

Starši ob vstopu v otrokov svet skozi njegove oči lažje razumejo vzroke za otrokovo sicer nerazumljivo vedenje, razumevanje pa v njih prebudi empatijo, ki je ključna za razrešitev in spremembo na bolje.

Najbolj pomembno sporočilo, ki ga otrok dobi skozi igralno terapijo je »Vidim te, slišim te, razumem te in si mi pomemben.«

V igralni sobi, kjer otrok in svetovalec/terapevt ustvarita zaupen odnos, otrok intuitivno posega po igračah, ki mu lahko pomagajo pri razrešitvi stiske, še posebej, ker svetovalec/terapevt pri igri ni direktiven, je samo tihi spremljevalec, ki nudi varno okolje. Tako otrok samostojno išče načine in poti iz stiske. Te so njegovi, njemu pisani na kožo, lahko jih ponotranji, še preden jih v resničnem svetu preizkusi. To ga ojača, opremi za realno situacijo. Hkrati pa so mu dovoljene napake, spodrsljaji, ki jih lahko ob podpori, razumevanju in sočutnem pristopu razume kot korak na poti do rešitve.

Pri vsem pa je potrebno zavedanje, da otroci niso pomanjšani odrasli. Njihov svet je zelo drugačen, njihovo dojemanje in razumevanje tudi, njihovi možgani še niso razviti do te mere, da bi se lahko odzivali na enak način kot odrasli. Zato je včasih potrebno otrokom dati več časa, obvladovati njihovo vedenje, hkrati pa poskušati razumeti, kaj nam otrok s svojim vedenjem sporoča. Dovolimo jim, da čutijo, kot čutijo. Bolje kot takojšnje reševanje težav je, da zdržimo z njihovo stisko, jih podpremo, razumemo, smo tam. Ko se prve strasti pomirijo, ko se otrok ob nas pomiri, pa se lahko začne pot iskanja rešitev – skupaj z otrokom, ne namesto otroka, seveda odvisno od otrokove starosti.

Počitnice

Med poletnimi počitnicami organiziramo različne tematske tabore:

– Za pare;

– Za otroke;

– Za družine;

Na taborih se dogajajo čarobne stvari. Na preprost, naraven način ljudje spet vzpostavljamo pristne odnose, jih poglabljamo, se začutimo. Med številnimi dejavnostmi, ki so tematsko načrtovane ustvarjamo tudi prazen prostor, da se lahko vsak sreča s sabo. Da prepozna svoja notranja doživljanja, svoj notranji svet, ki nas pogosto poganja, pa se tega niti ne zavedamo. Tako odpremo vrata rešitvam težav, ki nas včasih, ali celo pogosto pestijo. Razvijamo spretnosti empatije in asertivnosti, spoznavamo se s čuječnostjo, različnimi sprostitvenimi tehnikami, iščemo vire moči. Naučimo se veliko tudi o tem, kako delujejo medsebojni odnosi, o medsebojni dinamiki in tem, kako lahko sami spreminjamo nekatere odzive drugih na nas.

Za več informacij nam piši na info@izrodavrod.si ali nas pokliči na tel. 051 662 666.

Otroci rastejo, se razvijajo. Ali pa se ob tem tudi zabavajo? Jim pomagamo na pravi način?

Imajo dovolj prostora zase, za to, da so lahko to, kar so? Lahko svoja močna področja izrazijo dovolj pogosto? Jim je omogočeno, da svoja področja rasti razvijajo na način, ki je njim blizu?

Pri nas se trudimo otrokom pomagati pri njihovem razvoju na način, ki je za njih najbližji. Predvsem pa skozi najbolj naravno otroško dejavnost – igro.

Dejavnosti v našem zavodu potekajo kot razvojne delavnice, praznovanje rojstnih dni in organizirano varstvo.

Dejavnosti pa lahko organiziramo in izvajamo tudi na vaši lokaciji (vrtec ,šola, lokalna skupnost).

ZA več informacij nam piši na info@izrodavrod.si ali nas pokliči na tel. 051 662 666.

V zavodu organiziramo praznovanja rojstnih dni za otroke, ki so različno tematsko obarvani. Praznovanja so primerna za otroke različnih starosti in za skupine do 15 otrok (če gre za praznovanje na sedežu zavoda). Praznovanje pa lahko na vašo željo organiziramo tudi na drugi lokaciji (npr. pri vas doma, v naravi, v različnih ustanovah ipd.).

Poskrbimo za pestre dejavnosti ob katerih se bodo otroci zabavali, določeni programi vsebujejo tudi pogostitev (glej spodaj), sicer lahko za pogostitev poskrbite sami ali pa se o tem posebej dogovorimo.

Kot posebej zanimiv program pa izpostavljamo praznovanja z možnostjo spanja (sleep over), ki je otrokom še posebej všeč, staršem pa omogoči miren večer, ki ga lahko preživijo brez skrbi za otroke.

Animatorji so vsi usposobljeni za delo z otroki in imajo izobrazbo na področju zakonskih in družinskih svetovanj (ZDŠ, ZDT, psihologija, socialno delo ipd.) in izpolnjujejo zakonske pogoje za delo z otroki in mladostniki (nekaznovanost po ** čl. In nekaznovanost zoper spolno nedotakljivost in niso v kazenskem postopku).

PROGRAMI

Indijanski tabor

Otroci oblikujejo svoje indijansko pleme, si izberejo nova imena, se poslikajo, izdelajo perjanico in okrasje, lovilce sanj … Vsemu sledi pogostitev ob tabornem ognju, ko pokadimo »pipo miru« (brez skrbi, ni nevarna, je samo povezovalna J) in zaplešemo  indijanske plese. Otroci postavijo svoj tabor (postavijo šotore v prostoru) in se pripravijo za večerni obred in utrujeni, siti in zadovoljni zaspijo. Po jutranji budnici sledi indijanski zajtrk, delitve vtisov, izmenjava daril in slovo.

Praznovanja se izvajajo samo ob sobotah od 18.30 do nedelje do 10. ure.

Praznovanje na temo Indijancev je možno izpeljati tudi brez spanja ob terminih po dogovoru.

Pižama party

Se še spomnite svojih zabav v pižami? Ali niso bile to ene najboljših zabav? Otroci v pižamah rajajo, plešejo, ustvarjajo … (po želji slavljenca in predhodnem dogovoru) in ko moči poidejo se ob večerni doživljajski pravljici zazibajo v sen. Seveda je vmes tudi večerja in zajtrk  (lahko sami poskrbite za hrano ali pa za to poskrbimo mi). Po zajtrku si še podelimo vtise, in se zadovoljni in z novimi izkušnjami poslovimo – do naslednjič?

Praznovanja se izvajajo samo ob sobotah od 18.30 do nedelje do 10. ure.

Joga je žur

Joga ni nujno samo umirjena telesna vadba z dihalnimi tehnikami in meditacijo. Daleč od tega. Joga je lahko zelo zabavna in otrokom prijazna. Glede na starost otrok se ob primerni pravljici jogijsko razgibamo, vmes pa je polno zanimivih iger in dogodivščin. Ne manjka niti zdrava pogostitev (ali pogostitev po vaši želji).

Lahko sem kdor koli

Včasih si zaželimo, da bi lahko bili nekdo drug. Samo za malo, da preizkusimo, kako je biti močan, nepremagljiv, nekdo, ki ga vsi občudujejo ali pa … In zakaj ne bi otrokom omogočili te izkušnje? Včasih se zgodi, da skozi »druge« oči otroci odkrijejo svoje moči, prijatelje spoznajo na drugačen način ali pa premagajo kakšen strah. Ob tem pa se še zabavajo. Oblečejo se lahko v kostume različnih likov, pričakajo jih razni rekviziti in zabava se lahko začne. Mogoče nastane celo kakšna mini predstava, vsekakor pa bodo ostali prijetni spomini na veselo rojstnodnevno druženje v deželi … le kdo bi vedel kateri.

Za pogostitev lahko poskrbimo mi ali pa poskrbite sami.

Labirint čutenj

Skozi življenje nas vodijo občutki in čustva, ki jih nadgradimo z razumom. Čustva se porajajo na podlagi dražljajev, ki jih sporočajo čutila. Pa uporabljamo vsa čutila enakovredno? Se zavedamo vseh zaznav? Labirint čutenj je priložnost, kjer se lahko osredotočimo na zaznavanje vsakega čutila in hkrati na to, kaj se v nas ob tem prebuja. Tako bomo lažje bolj budni v vsakdanjem življenju, s tem pa se lahko izognemo nepotrebnim napetostim, manj učinkovitim odzivom in pretiranim skrbem. Čeprav se sliši zelo resno, pa je vse skupaj ena sama zabava ob sprehodu skozi labirint, kjer se nahajajo različne zanke in uganke, male pasti in zanimivosti, veliko presenečenj  in predvsem različnih izzivov za naša čutila. Na koncu pa seveda sledi še pravi žur ob glasbi, pa tudi pogostitev ne bo manjkala.

Informacije in rezervacije terminov na tel. 051 662 666 ali na info@izrodavrod.si .

Včasih se nam zgodi, da imamo obveznost, ki je ne moremo odložiti, pa nimamo varstva za otroke. Včasih samo potrebujemo uro ali dve zase, ali pa samo želimo po določenih opravkih, ki jih brez spremstva otrok opravimo veliko hitreje.

V takih situacijah (ali kar tako) lahko otroke pripeljete v organizirano varstvo k nam. Otroci se bodo igrali, raziskovali, ustvarjali, preizkušali v različnih spretnostih in sklepali nova znanstva.

Varstvo je organizirano vsak teden ob istem času. Otroka lahko pripeljete ob kateri koli uri znotraj varstvenih. Vsaka začetna ura se plača 10 eur in vsaka nadaljnja ura 6 EUR. Zaželene so predhodne najave na tel. 051 662 666 ali na info@izrodavrod.si , niso pa nujne.

Za varstvo izven določenih ur je potreben predhoden dogovor. Cena je odvisna od časa in trajanja.

Ostanimo v stiku

Če bi bili radi pravočasno obveščeni, se naročite na novičke ali nam pišite na e-mail info@izrodavrod.si

Naslov: Tbilisijska 83A, 1000 Ljubljana

Telefon: 051 662 666

Email: info@izrodavrod.si

Copyright 2022 © All rights Reserved. Design by Elementor